Senkning

Medisinsk betegnelse: senkningsreaksjonen (SR).

Senkningen måles for å oppdage sykdom eller for å følge effekten av behandlingen av sykdom med høy senkning.

Normalverdier:

Kjønn/alder:                        Normalverdier (mm):

Menn under 50 år               Under 15

Menn over 50 år                  Under 20

Kvinner under 50 år           Under 20

Kvinner over 50 år             Under 25

Tolkning av prøvesvar:

Senkningen er en lite spesifikk prøve. Hvis den er høy, vet man at det er sykelige forandringer i kroppen, men prøven sier ikke noe om hva årsaken kan være. Det kan dreie seg om blodmangel, betennelse, infeksjon eller en annen tilstand.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s